Lage handlar om var relativa signifikans. Hurda viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Lage handlar om var relativa signifikans. Hurda viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Vi upplever oftare situationer som hotfulla sam reaktionen

  • ar emeda mer frenetisk jamfort tillsammans upplevelser it beloning sam fortjusning (ovanfor namnt Negativity bias), samt vi inneha ett inbyggt behov av att noggrann minimera dessa hotlagen ino sociala kontext. 4

Autonomy), relationer (eng. Relatedness) och rattvisa (eng. Fairness). Forsavitt vi begripe att dessa fem domaner representerar primar manskliga behov, kan det assistera oss bade saso personer sam sasom ansvarig att battre forsta det sociala spe gallande till exempe en arbetsstall.

Status), forvissnin (eng

  • oss ino proportion at andra.
  • Forvissning handlar forsavitt var upplevda tillfalle att klara av forutse framtiden, att forsakr sig ifall va som kommer att intraffa.
  • Oberoende utspelar om att ha ett antydan itu att kunna checka sin situation samt det saso ske kring cirka.
  • Samband koper ifall nago kansla av att finnas till saker med andra, att vara med om att de kar inneha runt sig befinner si ens vanner framfo an fiender.
  • Rattvisa utspelar forsavitt nagon upplevelse itu rattvist utbyte bruten servic och god mellan folk. Det galler bade processrattvisa, det vill beratta nagon upplevelse fran att processen gatt precis at sam varit genomskinli, och utfallsrattvisa, det vill anfora ifall resultatet av nago bearbetning upplevs rattvis.

Dom fem domanerna av saken dar sociala hjarnan stallnin (Status), Forutsagbarhet (Certainty), oberoende (Autonomy), samband (Relatedness) och Rattvisa (Fairness) kan antingen forsattas ino belonings- alternativt i hotlage. Om hjarnan a i beloningslage blir vi kreativa, empatiska, sam analytiska. Ifall vi a andra sida forsatts i hotlage reagerar vi gallande instinkt igenom att antingen lagga benen pa ryggen, faktas alternativt paralyseras (eng. fight-, flight- or freez trender).

De arme fem domanerna har visats sig upptanda antingen det ”primara beloningssystemet” alternativ det ”primara hotsystemet” samt natverk inom hjarnan sasom kopplar mo dessa system. Exempelvis sa kommer ett upplevt hot kontra var stallning aktivera dylik kontaktnat inom var hjarna sasom aktiveras da vart leverne befinner si hotat. Inom dessa kollapsa aktiveras de mer primara delarna utav var hjarna (det limbiska systemet och amygdala) vilket tillat oss att agera instinktivt. Utifran kan nagon dyli gensva upplevas absolut irrationell, bade itu andra skad ocksa oss sjalva emeda vi tillats tidrym att begrunda darefter. Darfor vi ino dessa lagen icke ager tillgang at saken da logiska, rationella delen itu hjarnan blir reaktionen naturligt tillracklig ologisk sam irrationell. Pa dit takti kommer nago upplevd stigande itu rattvisa upptanda synonym kopplingar inom hjarnan sasom triggas it nagon sparsam premiera. Inom det ha nedgang tillats vi medel at var logiska fraktio hjarnan (prefrontal cortex) samt darigenom kan vi handling tillsamman eftertanksamhet och pa sa taktik finnas till kreativa, analytiska och empatiska. Att vi har dessa grundlaggande behov befinner sig helt och fullt vanligtvis. Vi reagerar fort bade som individer samt inom var flygplansrullning sasom kapten samt bas spann upplevda risk eller blockering it dessa behov. Det ar vad det befinner si att besta manniska fullstandigt lat.

Emedan hjarnan upplever att saken da utsatts forut hotels reagerar den igenom att det limbiska systemet samt amygdala aktiveras samt enar reagerar vi instinktivt. Nar vi kan dampa ne den delen utav hjarnan sam istallet upplever flegmatisk, forsakran och gratifikation tillat vi tillgang mo prefrontala cortex och blir analytiska, kreativa samt empatiska.

Nagra foredome emeda vi kan erfara en socialt hotels

Du tillfragas ick forsavit att overvara e mote som kommer handla forsavitt din roll i verksamheten. Dina kollegor promenera villig lunch och ni tillfragas ick ifall att sluta upp bakom tillsamman vackra Sydafrikanska-kvinnor. N ingen aning forsavit din redogorelse kommer att gillas fran hogsta ledningen. Nagon kollega tillats en utbildning samt du far den icke. En arbetskamrat alternativ din bas lyssnar icke villi det ni ager att anfora mirakel e meeting. Du borjar ino nago farsk arbetsgrupp dar ni ej kanner e. Ett arbetskamrat alternativt chefen ignorerar din plan for ledningsgruppen. Nago yrkesbroder tillat observan forut nagot du no gjort. Samtalet dor ut emeda n kommer in i en sa. Ni blir ombedd att transfer till en mindre tjansteru at forman pro nagon medarbetar sasom far erovr ditt kammare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get a Quote

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.